Alexandra
Farbiarz
Mas

Soluciones para el bienestar personal y la sostenibilidad

Sovint el més rellevant que passa a la vida, com a les organitzacions, no té estrictament a veure només amb els objectius que ens plantegem, sinó amb el que passa mentre els estem fent.

La cocreativitat implica que diferents persones hagin de «treballar» conjuntament per arribar a algun resultat.

Aquests resultats poden ser de millora de processos o bé de millora d’un determinat producte o servei. Amb tot cas, a través de tallers de cocreativitat podem treballar diferents aspectes d’una organització com ara:

 • Diagnosticar les dificultats existents en un determinat equip o organització.
 • Contrastar punts de vista sense entrar en discussió.
 • Recollir les diferents percepcions sobre una determinada temàtica.
 • Elaborar propostes per sortir de situacions d’estancament.
 • Cercar millores d’un determinat servei o producte.
 • Passar una bona estona jugant a buscar noves opcions de servei.
 • Millorar les relacions dins de les organitzacions o amb els agents externs però vinculats a la mateixa (team building).

Elaborar tots aquests aspectes requereix de la valentia de les organitzacions  per a treballar d’una manera diferent del que estan acostumats. El prefix «Co» significa unió o companyia. Per poder fer-nos companyia es requereix també d’una determinada disposició per part dels que integren una determinada acció. La cocreativitat parteix del principi que tots podem aportar creant i, per tant, necessita que els participants puguin expressar-se en llibertat, en un espai que els generi seguretat. És per aquesta raó que els tallers cocreatius es fan amb una estructura horitzontal, és a dir, on tots els participants tenen les mateixes possibilitats d’acció en la participació. Això suposa que les jerarquies que solen regir les empreses queden suspeses durant aquest temps en pro d’una recerca comuna, on tothom es reconeix en un mateix nivell. És a dir, on cadascú es pugui sentir acompanyat en un procés compartit.

Aquest tipus de dinàmiques genera també cultura organitzacional o d’empresa des de diferents dimensions:

 • Es treballa de manera diferent pel que els participants es poden reconèixer fent les coses d’una altra manera i es flexibilitza la percepció de les persones quan porten temps en una empresa o poc però no es coneixen.
 • La cocreatividad es realitza amb un punt d’informalitat que permet que les persones es relaxin i es sentin més properes.
 • Durant el procés es poden donar descobriments sobre les persones que treballen que fins al moment no s’havien reflectit perquè no tenien un espai on bolcar-se, la qual cosa també permet visualitzar competències ocultes dels participants.
 • Quan els comandaments directius i intermedis es situen en un altre pla que els permet també poder ser vistos més enllà dels seus rangs. Certament això requereix d’humilitat però també de gosadia en posar-se a treballar colze a colze amb els seus subordinats per un temps i poder aportar també una visió més personalitzada que la que estan acostumats a tenir. És doncs una oportunitat per a ells de mostrar la seva part més genuïna.
 • Es poden percebre quins són els valors realment compartits i aquells que no acaben de funcionar pel tipus de resposta que es dona en relació a un determinat tema que s’estigui treballant. Efectivament, quan creem i cocreem acostumem posar més el focus en determinats aspectes que en d’altres de manera que podem adonar-nos d’allò que ens interessa més o menys.

Així doncs, la cocreativitat no és només un mitjà per arribar a un fi concret de crear o fer una recerca d’alguna cosa en particular. És també una forma de relacionar-nos en les organitzacions d’una manera diferent que també genera cultura d’equip, d’empresa, d’associació … més quan després del taller, les propostes resultants es segueixin treballant en l’organització.